Газови уредби

По принцип газовата инжекционна система е много прецизна, която подсигурява максималната производителност при минимален разход на гориво и количество на неизгорели газове изхвърляни в атмосферата. Определено настройката на една подобна система е доста сложна и затова притежава компютър. В него има вградена таблица за регистриране на събитията, където се съхраняват всички неизправности на отделните компоненти. Работи със специален софтуер (самодиагностика), който засича неизправностите и трупа грешки. Когато грешките преминат определен праг, компютърът превключва на авариен режим. От това следва, че управлението на детайлите се превключва в постоянен режим (симулира загрял двигател до 80 градуса Целзий) и от тук нататък ще се опита да наложи контрол.