Препоръки при подбор на газова инжекционна система

Модерните газови инжекционни системи все повече са на почит, като икономично решение за автомобилите на газ, независимо дали се касае за метан или пропан-бутан. Естественно тук изникват безброй въпроси при подбор на система, марка, модел, производител, както и кои са най-важните предимства и как да се подбере правилната система. Това обуславя да разгледаме изискванията на водачите на автомобили, като какво го вълнува при подбора на газови инжекциони системи?

Сега на пазара има огромно количество различни по своя вид газови системи, но дали те ще са най-благоприятни за вашата кола. Базата за сравнение, като критерии, на която потребителя набляга, преди всичко е косвена препоръка, както и цената на системата.


•    Желаната препоръка се взаимства от човек, който използва такъв тип система, като следствие на неговата положителна оценка, че тя действа безпроблемно и удачно е достатъчна за кандидат купувача. Несъвършенството което може да възникне е, ако една по-евтина система действа успешно при определен тип автомобили, това не е показател, че ще сработи перфектно и при останалите или ако е използвана безавариино половин година, не означава, че това ще е така и за в бъдеще.


•    Цените на газовите системи се движат от 900 до 2500 лева, за двигател с четири цилиндра.Определено всеки шофьор желаещ да постави газова инжекционна система стои дилемата-как да изберат най-благоприятната такава? Отговорът е труден, като се има пред вид, че всеки монтьор в сервиз за газови уредби е сигурен, че системата, която ще сложи на вашата кола е най-удачна. Естествено, при всичко придобито крайната сума се определя от калкулацията на употребените материали, а сега са важни и технологичните качества и последващ монтаж. По някога показател за калкулиране на цената е и каква нетна печалба, трябва да осъществи сервиза спрямо положеният труд при монтажа. Когато станете собственик на газова инжекциона система, вие ще трябва да знаете, качеството на употребените материали, колко дълъг е срока за гаранциозен сервиз и опита на сервизният работник, който ще извърши монтажа.


Както при автомобилите,така и при газовите инжекционни системи има различно ниво на качество, гаранции, процент на аварии и дефекти. Клиента трябва да е наясно за задължителните гаранции на системата-какви са сроковете и условията и за каква газ е пригодена? Именно това е основният момент за конверсията на газта. Водачът на автомобила желае да знае още от самото начало, колко ще му коства финансово горивото и каква икономия може да реализира. Ако си мислите,че разхода на бензин и разхода на газ е един и същ, това не е вярно. 

Естественото повишение при пропан-бутан е 15% спрямо бензина при 86 км/h. Това е засечено, като разход при шофиране извън населено място, като празна бутилка се пълни с определени килограми газ, но не по-малко от 15 литра, като се записва първоначалният показател на километржа и когато се изразходи горивото отново се записва крайният показател. Методът за засичане и при другите горива е същият. От тук следва, че изборът на газова система е труден и трябва да бъде съобразен с много показатели. 

http://zazz.info/images/gallery/2012_11/414_attach_3254_normal.jpg